Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve ENERGETSKA BILANCA   Informacije o seminarju
 

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:

 • razumeli strukturo stroškov za energijo
 • razumeli energetsko problematiko
 • sposobni planirati stroške za energijo
 • sposobni pripraviti poročilo o rabi energije, stroških in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu

Vsebina

 • Energija (cena za energijo, transport in ostale dajatve)
 • Primerjalna analiza posameznih energij oz. energijskih vrednosti ter pretvorba na skupni imenovalec
 • Energetsko knjigovodstvo (spremljanje rabe energije in stroškov)
 • Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Ciljna skupina

 • Vsi zaposleni, ki se pri svojem delu srečujejo s podatki o energiji (knjigovodstvo, kontroling, planiranje... )
 • Energetski managerji oz. odgovorni za sistem upravljanja z energijo
 • Vsi, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema upravljanja z energijo

.

 

Trajanje 1 dan


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi