Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMOV UPRAVLJANJA Z ENERGIJO ISO 50001   Informacije o seminarju
 

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:

 • razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 50001 
 • razumeli energetsko problematiko
 • sposobni planirati in sodelovati pri presoji sistema upravljanja z energijo 
 • sposobni planirati ciljno spremljanje rabe energije
 • sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu

Vsebina

 • Zakaj energetske presoje
 • Kaj je sistem upravljanja z energijo
 • Energetska politika in planiranje
 • Tehnike presojanja
 • Delovanje sistema upravljanja z energijo in njegovo vzdrževanje
 • Preverjanje in korektivni ukrepi
 • Zapisi o neskladnostih in korektivni ukrepi
 • Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Ciljna skupina

 • Bodoči notranji presojevalci sistema upravljanja z energijo
 • Energetski managerji oz. odgovorni za sistem upravljanja z energijo
 • Vsi, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema upravljanja z energijo

.

 

Trajanje 2 dni, od 9:00 do 17:00


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
30.3. in 31.3.2017
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 2 dni
Cena : 345,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci: