Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve STANDARD BRC IN NOTRANJA PRESOJA - seminar za notranje presojevalce   Informacije o seminarju
 

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:

  • razumeli strukturo in zahteve standarda BRC ter njegovo smiselno uporabo pri presojah
  • sposobni planirati in izvajati notranje presoje
  • sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu

Vsebina

  • Podroben pregled zahtev standarda BRC  izdaja 6
  • Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje
  • Tehnike presojanja – izdelava načrta notranjih presoj, izbira notranjih presojevalcev, tehnike komuniciranja, poročanje
  • Praktične vaje in povzetek
  • Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Ciljna skupina

  • Zaposleni, ki so odgovorni za izvajanje notranjih presoj po zahtevah standarda BRC

Trajanje 2 dni


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
12.6. in 13.6.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 2 dni
Cena : 325,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi