Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve STANDARD IFSv6.1 IN NOTRANJA PRESOJA - seminar za notranje presojevalce   Informacije o seminarju
 

Namen seminarja
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:

 • seznanjeni z zahtevami standarda IFS 
 • sposobni planirati in izvajati notranje presoje
 • sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu

Vsebina

 • Standard IFS – načela in koncept, podroben pregled zahtev standarda IFS
 • Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje
 • Postopek certificiranja
 • Priprava in izvedba notranje presoje
 • Neskladnosti: prikaz in obravnava primerov
 • Korekcije in korektivni ukrepi za odpravo neskladnosti
 • Priprava poročila o neskladnosti
 • Praktične vaje (določanje obsega presoj, ocenjevanje neskladnosti)
 • Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Ciljna skupina

 • Vodstveni in vodilni delavci
 • Osebe, odgovorne za vzpostavitev in vzdrževanje sistema zagotavljanja varnih živil ter odgovorne za izvajanje notranjih presoj po zahtevah standarda IFS

Trajanje 2 dni


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
5.6. in 6.6.2018
M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik : slovenščina
Trajanje : 2 dni
Cena : 325,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi