Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve DOLOČANJE KOMPETENC KADROV   Informacije o seminarju
 

Namen
Udeleženci seminarja bodo spoznali:

 • sodoben model kompetenc;
 • povezavo: kompetence - delovna uspešnost - sistem napredovanja - načrtovanje kariere - redni letni razgovori;
 • praktično vrednost modela, vključenost v poslovni proces in vpliv na razvoj kadrov.

Vsebina

 • Kaj so kompetence kadrov
 • Razlike med kompetencami delovnega mesta in kompetencami delavca
 • Pasti pri izgradnji modela kompetenc
 • Razlika med izgradnjo modela kompetenc in njegovo praktično uporabo
 • Kompetence in razvoj kadrov
 • Vloga, zadolžitve in odgovornosti kadrovske službe, vodstva, operativnih vodij in ostalih zaposlenih pri izrabi in izboljševanju kompetenc kadrov

Način dela
Predavanje z odgovori na vprašanja udeležencev in razprava.

Ciljna skupina

 • Vodilni in vodstveni delavci, ki želijo spoznati pomen modela kompetenc na možnosti za izboljšanje delovne uspešnosti zaposlenih, njihov razvoj in vpliv na strateško načrtovanje sprememb v poslovnem procesu
 • Kadrovski delavci
 • Strokovnjaki s področja kakovosti

Trajanje 1 dan


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi