Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve UPRAVLJANJE RAZVOJA KADROV   Informacije o seminarju
 

Namen
Udeleženci seminarja bodo:

 • spoznali sodobne trende ravnanja z ljudmi;
 • dobili pregled nad ključnimi točkami glavnih področji HRM;
 • dobili nekatera praktična navodila za učinkovito izvajanje HRM.

Vsebina

 • Zmogljivosti kadrov kot intelektualni kapital
 • Upravljanje izobraževanja ter upravljanje talentov
 • Vloga vodij in vpliv sistema vodenja na razvoj kadrov
 • Sistem ugotavljanja delovne uspešnosti
 • Redni letni razgovori kot sestavni del komunikacije
 • Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih
 • Upravljanje talentov
 • Razvoj kariere
 • Kultura timskega dela
 • Motiviranost zaposlenih za permanenten osebni razvoj in poslovanje v konkurenčnih razmerah

Način dela
Predavanje z odgovori na vprašanja udeležencev in razprava.

Ciljna skupina

 • Vodilni in vodstveni delavci, ki želijo izboljšati svoj vpliv na rezultate poslovanja preko lastnega načina ravnanja s sodelavci
 • Kadrovski delavci
 • Strokovnjaki s področja kakovosti, trženja, razvoja in drugih poslovnih področji, ki želijo bolje razumeti zakonitosti HRM in možnosti lastnega vpliva na izboljšano ravnanje z ljudmi

Trajanje 1 dan


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi