Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve ANALITIČNI HRM   Informacije o seminarju
 

Po številnih raziskavah so ustrezne kadrovske zmogljivosti odločilni element za uresničitev strategije in s tem doseganje konkurenčnosti družbe. Seminar bo podal praktične napotke za gradnjo analitičnega sistema za ravoj kadrovskih zmogljivosti. Analitični HRM zagotovi transparentnost na kadrovskem področju, sledenje ciljev in usmerjanje ukrepov za dvig kadrovskih zmogljivosti v smeri zadane strategije.

Namen
Udeleženci seminarja bodo spoznali:

 • metode dela in pridobili praktične izkušnje za vzpostavitev analitičnega sistema HRM v družbi; 
 • primere učinkovitih kadrovskih kazalnikov na področjih zadovoljevanja potreb po kadrih, produktivnosti, razvoja kadrov, oskrbe s kadrom, stroškov dela, inovativnosti in drugih področjih;
 • primerno informacijsko tehnologijo za vzpostavitev analitičnega sistema HRM;
 • primer dobre evropske prakse.

Vsebina

 • Kaj je analitični HRM
 • Kako vzpostaviti analitični sistem HRM
 • Sklopi kadrovskih kazalnikov
 • Primeri kadrovskih kazalnikov
 • Kako zagotoviti, da spremljamo cilje, ki dejansko pomagajo uresničiti strategijo družbe
 • Izbira informacijske tehnologije
 • Kako zagotoviti podatke
 • Študija primera analitičnega sistema HRM

Način dela
Predavanje z razpravo in obravnavo konkretnega primera.

Ciljna skupina

 • Vodilni in vodstveni delavci, ki želijo sistematično razvijati kadrovske zmogljivosti za večjo konkurenčnost podjetja
 • Strokovnjaki s področja upravljanja kadrov, kontrolinga in kakovosti

Trajanje 4 ure


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi