Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 22000 in FSSC 22000   Informacije o seminarju
 

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli strukturo, načela in zahteve standarda ISO & FSSC 22000 ter njegovo smiselno uporabo pri presojah;
• sposobni planirati notranje presoje;
• sposobni sodelovati pri presoji sistema vodenja varnosti živil;
• sposobni prepoznavati dobre in šibke točke sistema vodenja varnosti živil;
• sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu.

Vsebina
• Zakaj presoje sistema vodenja varnosti živil
• Zahteve standarda ISO 22000 in FSSC 22000 – podroben pregled
• Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje
• Tehnike presojanja – izdelava načrta notranjih presoj, izbira notranjih presojevalcev, tehnike komuniciranja, poročanje
• Praktične vaje in povzetek
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme vodenja varnosti živil in sisteme vodenja kakovosti
• Vodje in člani HACCP skupin
• Bodoči notranji presojevalci sistemov vodenja varnosti živil
• Vsi, ki želijo pridobiti znanja s področja poznavanja, obvladovanja in presojanja sistemov vodenja varnosti živil

Predznanje
Zaželeno je poznavanje načel HACCP ter načel dobre proizvodne in higienske prakse.

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 17:00


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
29.5. in 30.5.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 2 dni
Cena : 325,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi