Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve TEČAJ ZA PRESOJEVALCE/ VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OHSAS 18001 - IRCA 2020   Informacije o seminarju
 

Namen
Usposobiti udeležence za povsem samostojno in učinkovito presojanje ali posamezen sistem vodenja VIZD skladen z zahtevami standarda OHSAS 18001.

Vsebina

 • Sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu
 • Zahteve standarda OHSAS 18001
 • Politika poklicnega zdravja in varnosti
 • Ocenjevanje tveganja, zakonske zahteve, okvirni cilji in programi
 • Nacionalna zakonodaja varnosti in zdravja pri delu
 • Vloga, odgovornost in kvalifikacije presojevalca
 • Presoja sistema vodenja VIZD
 • Pristop k presoji – komunikacija, izvedba presoje in poročanje
 • Registracija presojevalcev
 • Certificiranje sistemov vodenja VIZD
 • Praktične vaje za izboljšanje presojevalskih veščin in za izboljšanje razumevanja standarda OHSAS 18001
 • Pisni preizkus znanja

Način dela
Za dosego ciljev tečaja se uporabljajo predavanja, diskusije in praktične vaje. Praktične vaje temeljijo na izmišljenem primeru in so pripravljene tako, da se osredotočajo na tiste zadeve, ki se pogosto pojavljajo pri presojah sistemov vodenja VIZD in jih je zato mogoče aplicirati na različna področja oziroma sektorje.

Standarda OHSAS 18001 in ISO 19011:  zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj veljavni izdaji obeh standardov.

Ciljna skupina

 • Presojevalci, ki želijo pridobiti veliko dodatnega znanja za učinkovito izvajanje presoj sistema vodenja VIZD.
 • Tečaj je primeren tudi za vse tiste, ki sodelujejo pri vzpostavitvi ter vzdrževanju sistemov vodenja VIZD bodisi v svoji organizaciji ali pa opravljajo delo svetovalca v drugem podjetju.

Predznanje
Zaželeno je poznavanje področja VIZD.

Trajanje 5 dni


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi