Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OHSAS 18001   Informacije o seminarju
 

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:

 • razumeli zahteve standarda OHSAS 18001;
 • razumeli pomen obvladovanja ter kontrole varnosti in zdravja v podjetju;
 • pridobili osnovno znanje o zakonodaji s področja varnosti in zdravja;
 • razumeli kaj je ocena tveganja za varnost in zdravje in kako jo izvesti;
 • sposobni planirati in sodelovati pri notranji presoji sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Vsebina

 • Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
 • Predstavitev standarda OHSAS 18001 – razlaga zahtev s konkretnimi primeri
 • Podobnosti med OHSAS 18001, ISO 14001 in ISO 9001
 • Zakonodaja s področja varnosti in zdravja
 • Notranja presoja – planiranje, priprava, izvedba in poročanje
 • Praktične vaje
 • Pisni preskus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Standard OHSAS 18001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj veljavno izdajo standarda.

Ciljna skupina

 • Bodoči notranji presojevalci sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu
 • Zaposleni, ki so odgovorni za varnost in zdravje pri delu
 • Zaposleni, ki se želijo podrobneje seznaniti z standardom OHSAS 18001 in z izvajanjem notranjih presoj

Trajanje 2 dni


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi