Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve METODE REŠEVANJA PROBLEMOV IN METODE STALNIH IZBOLJŠAV V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI   Informacije o seminarju
 

Namen
Udeleženci bodo na seminarju:

  • spoznali vlogo metod kakovosti v podjetju in v procesih;
  • spoznali osnovne metode kakovosti; 
  • pridobili vpogled v trenutne zahteve kupca na področju metod reševanja problemov.

Vsebina

1. Predstavitev kakovosti
• Kaj je kakovost in kako jo obvladujemo
2. Reševanje problemov
• Kaj je reševanje problema
• Postopek reševanja problema
• Timsko reševanje problema
• Proces reševanja problema -8D
• Ovire pri reševanju problema
• Orodja za identifikacijo in razumevanje problema: kontrolni list, diagram koncentracije napak, brainstorming, večkratno glasovanje, Pareto diagram, diagram procesa
• Orodja za analizo problema: Ishikawa diagram, analiza JE/NI, metoda 5xzakaj, histogram, graf razpršenosti
• Orodja za izvajanje izboljšav in njihovo vzdrževanje: plan ukrepov, časovni diagram in diagram trendov, nadzorne karte
3. Preventivne metode
4. Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo

Ciljna skupina

  • Vodilni in vodstveni delavci
  • Razvijalci izdelkov, tehnologi, planerji kakovosti
  • Vodje proizvodnih enot in vodje projektov

Trajanje 1 dan


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
4.4.2017
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 1 dan
Cena : 245,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi