Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE IATF 16949:2016   Informacije o seminarju
 

Dvodnevni seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobiski industriji IATF 16949 je namenjen bodočim notranjim presojevalcem, ki bi se radi seznanili s sistemom vodenja kakovosti v avtomobilski industriji, z zahtevami standarda IATF 16949 in z izvedbo notranje presoje.

Vabljeni so tudi notranji presojevalci, ki že dalj časa niso izvajali notranjih presoj in bi radi osvežili/nadgradili svoje znanje o izvedbi presoje in se temeljito seznanili z zahtevami standarda IATF 16949.

Namen
Udeleženci bodo
• spoznali načela kakovosti v avtomobilski industriji
• razumeli strukturo in zahteve standarda IATF 16949
• sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo po zahtevah standarda IATF 16949

Vsebina 
Prvi dan
• Vodenje kakovosti v avtomobilski industriji
• Standard IATF 16949 – struktura in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standarda
• Zaključna diskusija

Drugi dan
• Zahteve IATF 16949 – povzetek vsebine prvega dne
• Uvod v presojo - kriteriji in cilji presoje
• Notranja presoja po IATF 16949 – planiranje, priprava, izvedba in poročanje
• Zapisovanje in vrednotenje ugotovitev
• Ukrepi po presoji
• Vaje (delo v skupinah)
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Predznanje: poznavanje zahtev standarda ISO 9001:2015 je pogoj za udeležbo na seminarju.

Ciljna skupina
• Bodoči notranji presojevalci po zahtevah IATF 16949
• Notranji presojevalci ISO/TS 16949, ki že dalj časa niso presojali in bi se radi seznanili z zahtevami standarda IATF 16949 ter nadgradili svoje znanje o izvedbi notranje presoje

Certifikat: po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce IATF 16949 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev IATF 16949.

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 17:00.


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
29.5. in 30.5.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 2 dni
Cena : 345,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi