Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
 
       Napredno iskanje
    Storitve      IRCA registrirani tečaji   Aktualno
 
V Sloveniji organiziramo IRCA (International Register of Certificated Auditors) registrirane tečaje za presojevalce/ vodilne presojevalce.

IRCA tečaje izvajamo v odprti obliki za udeležence iz različnih podjetij in za posamezne organizacije.

Poglavitni namen petdnevnih tečajev je usposobiti udeležence za povsem samostojno izvajanje učinkovitih presoj in jim omogočiti temeljito razumevanje zahtev posameznih standardov.

Tečaj vodijo pri IRCA registrirani predavatelji, ki ne uporabljajo »tradicionalnih tehnik predavanja«. Tečaj temelji na obravnavi konkretnih primerov iz prakse in simulacijah presoj. Velik poudarek je na aktivnem sodelovanju vseh prisotnih. Na ta način slušatelji pridobijo veliko praktičnega in uporabnega znanja.

Uspešni udeleženci bodo sposobni:
  • tolmačiti zahteve standarda v kontekstu s presojo;

  • načrtovati in voditi presojo skladno z zahtevami ISO 19011 ter dokazati sposobnost za učinkovito planiranje in pripravo; pridobivanje stvarnih dokazov s pomočjo razgovorov, opazovanja in zapisovanja; ugotavljanje skladnosti z zahtevami;

  • poročati o rezulatih presoje;

  • obravnavati aktivnosti, ki sledijo presoji vključno z vrednotenjem učinkovitosti korektivnih ukrepov.
Število udeležencev je omejeno na največ 20, saj se sodelovanje vsakega slušatelja individualno in sprotno ocenjuje.

Ob zaključku seminarja udeleženci opravljajo dvourni pisni izpit.

Certifikat o udeležbi in uspešno opravljenem tečaju prejmejo le tisti udeleženci, ki so uspešno opravili pisni izpit in dobili pozitivno oceno za sodelovanje.

Udeležbo na IRCA tečaju priporočamo:
  • predstavnikom vodstva in odgovornim za sisteme vodenja

  • presojevalcem

  • svetovalcem

  • vsem, ki bi radi izvajali presoje druge ali tretje stranke

Seminar za DPO (Data Protection Officer)

Udeležbo priporočamo vsem, ki boste znotraj organizacije in na korporativnem nivoju preverjali ali je organizacija skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Seminar bo potekal od 12.3. do 6.3.2018.   več informacij

GDPR SPECIALIST

je oseba, ki preverja ali je organizacija skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in deluje znotraj organizacije. Za pridobitev ustreznega znanja za opravljanje vloge GDPR specialista smo pripravili dvodnevni seminar   več informacij

ISO 9001:2015 - SEMINARJI

Za že usposobljene notranje presojevalce in za začetnike bomo organizirali sledeče seminarje

  več informacij

ISO 14001:2015 - SEMINARJI

Za že usposobljene notranje presojevalce in za začetnike bomo organizirali sledeče seminarje   več informacij